Sofia public baths

Хубавата ни реставрирана градска баня и фонтанът, който тогава изпълняваше аналогични функции!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *